Doradztwo techniczne

Zakład nasz prowadzi doradztwo techniczne w zakresie :

DOBÓRU MATERIAŁU NA TULEJE, PANEWKI, ŚLIZGI, ŚLIMACZNICE ,ODLEWY KSZTAŁTOWE

Aspekt doboru odpowiedniego gatunku materiału z jakiego wykonany ma zostać odlew jest jednym z najważniejszych czynników, który powinien być brany pod uwagę przy konstruowaniu detalu lub przy przeprowadzonym remoncie, gdzie odlew ( tuleja, panewka) ma zostać użyta.
Wieloletnie doświadczenie w branży metali nieżelaznych pozwala nam na podstawie zdobytej wiedzy fachowej i posiadanego doświadczenia dobrać odpowiednie materiały w zależności od charakterystyki i środowiska pracy danego odlewu
PRZYKŁAD:
Zastosowane przy remoncie prasy (panewki , półpanewki) obciążonej dynamicznie z gatunku MO59 lub Rg5, Rg7 mają kilkukrotnie mniejszą żywotność , niż te same panewki z brązu BK331 lub BA1032, co ściśle powiązane jest z właściwościami mechanicznymi.
Należy pamiętać więc, że:
NIE ZAWSZE TANIEJ OZNACZA TANIO !

BADAŃ SPEKTROMETRYCZNYCH MATERIAŁÓW

W zakładzie naszym posiadamy zaplecze techniczne – spektrometry iskrowe i rentgenowskie pozwalające przeprowadzić dokładną analizę składu chemicznego następujących materiałów:

  • stale (stopowe, narzędziowe, manganowe itp.)
  • staliwa
  • stopy aluminium
  • stopy miedzi (brązy, mosiądze)

W przypadku problemów z pobraniem próbki do analizy istnieje możliwość przeprowadzenia badania na miejscu u klienta.

BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH I METALOGRAFICZNYCH

Wieloletnia współpraca z placówkami badawczymi specjalizującymi się w wykonywaniu badań wytrzymałościowych i metalograficznych w dziedzinie odlewnictwa metali nieżelaznych połączona ze zdobytym doświadczeniem pozwala kompleksowo i fachowo zająć się powyższymi zagadnieniami.
Naszym celem jest wdrożenie wiedzy z zakresu odlewnictwa metali nieżelaznych do badań przemysłowych.