O firmie

Zakład Odlewniczy METAL-KOLOR prowadzi działalność w branży metali nieżelaznych od sierpnia 1989 roku.

W posiadanej odlewni wykonujemy:

 • odlewy kształtowe ze stopów aluminium (siluminy),
 • odlewy kształtowe ze stopów miedzi (brązy, mosiądze),
 • odlewy tulei i wałków metodą grawitacyjną i odśrodkową ze wszystkich stopów metali nieżelaznych,
 • odlewy okolicznościowe (płyty, medale, statuetki, odlewy ozdobne),
 • wylewanie panewek stopami łożyskowymi,
 • modele i oprzyrządowanie odlewnicze
 • obróbkę mechaniczną zgrubną oraz wykańczającą, w zależności od wymagań klientów,

Zalewanie odlewów odbywa się metodą grawitacyjną w formach piaskowych oraz kokilach metalowych. Z uwagi na znaczną poprawę parametrów mechanicznych i jakościowych naszych odlewów duży nacisk został położony na wykonawstwo odlewów metoda odśrodkową.

Odlewy wykonywane są zgodnie z Polską Normą. Jako materiał wyjściowy stosujemy gatunkowe stopy aluminium, miedzi (brązy, mosiądze) dostarczane przez czołowych i renomowanych producentów z branży.
Prowadzimy doradztwo techniczne w zakresie doboru materiałów z których wykonany ma być odlew.

Nowo uruchomiany oddział umożliwia szeroki zakres obróbki mechanicznej odlewów produkowanych przez METAL-KOLOR, a tym samym jesteśmy w stanie zaoferować skrócenie cyklu realizacji zamówień oraz dostarczanie wyrobów do klienta w stanie obrobionym mechanicznie.

Odbiorcami naszych odlewów są: zakłady automatyki, zakłady remontowe, zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, cukrownie itp.
Gwarantujemy konkurencyjne ceny, wysoką jakość, atrakcyjne terminy realizacji zamówień oraz miłą i fachową obsługę. W naszej odlewni istnieje możliwość wykonania odlewów jednostkowych. Zapraszamy do współpracy.

Polityka jakości

Istotą działalności Zakładu Odlewniczego "METAL-KOLOR" jest wytwarzanie odlewów ze stopów metali nieżelaznych, które tworzone są w oparciu o rozpoznawanie i przewidywanie potrzeb oraz wymagań klientów.

 • Jesteśmy zespołem
 • Szanujemy, ufamy i pomagamy sobie wzajemnie
 • Działamy w sposób zintegrowany dla zaspakajania potrzeb klienta
 • Dążymy do mistrzostwa we wszystkim co robimy
 • Świętujemy nasze sukcesy
 • Z powyższego wynikają strategiczne cele jakości "METAL-KOLOR":

wytwarzanie wyrobów o jakości spełniającej wymagania odbiorców
ścisła współpraca z naszym klientem w celu spełnienia stawianych oczekiwań
doskonalenie technologii, poprawa warunków pracy oraz zmniejszenie uciążliwości dla środowiska naturalnego
podejmowanie działań mających na celu utożsamienie się pracowników z rozwojem i sukcesem zakładu
Cele strategiczne stanowią podstawę do określania operacyjnych celów jakościowych dla wszystkich poziomów działalności firmy. Są one weryfikowane podczas dokonywanych przeglądów systemu i powszechną świadomość, że za spełnianie oczekiwań jakościowych klienta odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Zakładu Odlewniczego "METAL-KOLOR"

Schemat organizacyjny

schemat org

Dokumenty do pobrania