Brąz

Brąz

 • Odlew grawitacyjny wirnika, stan surowy- stop BK331.
 • Odlew kształtowy- stop B555.
 • Odlew grawitacyjny dekla- stop CuSn7Zn2Pb3.
 • Odlew grawitacyjny stożka, stan surowy- stop CuSn7Zn2Pb3.
 • Proces odlewania odśrodkowego tulei- pozioma oś wirowania.
 • Odlewy okolicznościowe (medale, awers)- stop MO59.
 • Odlewy okolicznościowe (medale, rewers)- stop MO59.
 • Odlewy kształtowe po obróbce na gotowo- stop B555.
 • Odlew odśrodkowy odrzutnika- stop CuAl10Ni.
 • Odlew odśrodkowy półpanewki do ładowarki, obrobiony na gotowo- stop MA58.
 • Odlew grawitacyjny kształtowy, obróbka wstępna- stop B555.
 • Odlew grawitacyjny kształtowy, stan surowy (waga odlewu 25kg)- stop B555.
 • Odlew grawitacyjny kokilowy tulei grubościennej (waga odlewu 280)- stop BA1032.
 • Odlew grawitacyjny wstępnie obrobiony koła fi800- stop CuSn10.
 • Odlewy odśrodkowe pierścieni- stop CuAl9.
 • Odlew grawitacyjny ślimacznicy, (waga odlewu około 200kg)- stop B101.
 • Odlew precyzyjny kobiecej dłoni- stop MK80.
 • Przykładowe odlewy kształtowe- stop MO59.
 • Odlew odśrodkowy panewki ładowarki- stop MA58.
 • Odróbka wstępna tulei ze stopu B101.
 • Odlew grawitacyjny kokilowy ślimacznicy- stop CuSn14.
 • Przykładowe odlewy kształtowe- stop B555
 • Odlew grawitacyjny (waga odlewu 1kg)- stop B555
 • Odlew kokilowy ślimacznicy fi250 obrobiony na gotowo- stop CuSn14.
 • Obróbka wstępna płyty fi800- stop B101.
 • Tuleja odśrodkowa po wyjęciu z kokili- stop BK331.
 • Odlewy grawitacyjne kształtowe po obróbce na gotowo- stop CuSn7Zn2Pb3.
 • Odlew okolicznościowy płyty- stop MO59.
 • Odlew grawitacyjny kształtowy, (waga odlewu 150kg)- stop BA1044.
 • Odlew ślimacznicy z wtopką żeliwną- stop CuSn12.
 • Odlew grawitacyjny szczęki kontaktowej, (waga odlewu 250kg)- miedź.
 • Formowanie półpanewki podporowej do pieca w cementowni, (waga odlewu około 1500kg) - stop B555.
 • Przykładowy odlew ozdobny- stop MO59.
 • Odlew okolicznościowy płyty - stop MO59.