Wdrożenia prototypowe

Poza standardowymi wdrożeniami opracowywanymi na podstawie dołączonej dokumentacji technicznej nasz zakład oferuje również wykonanie odlewu oraz dokumentacji posługując się dostarczoną częścią.
Zastosowanie inżynierii odwrotnej pozwala wykonać elementy do których zamienniki są już niedostępne bądź ich jakość jest niezadowalająca.
Analiza dostarczonego przedmiotu umożliwia w późniejszym etapie stworzenie dokumentacji postaci cyfrowej, która zostaje wykorzystana w dalszych krokach opracowywania technologii oraz tworzenia modelu odlewniczego. Inżynieria odwrotna poza skopiowaniem dostarczonego produktu daje możliwość wprowadzenia zmian technologicznych, które wpływają na parametry oraz właściwości użytkowe tworzonego detalu.
Schemat procesu wraz z przykładami został przedstawiony poniżej:

wdrożenia prototypowe