Odlewy ze stopów miedzi (brązy , mosiądze, miedź odlewnicza)

Zakład nasz wykonuje odlewy z stopów miedzi wg technologii :

 • odlewnia grawitacyjnego w masach formierskich (* GS – sand casting )
 • odlewania grawitacyjnego kokilowego , w kokilach metalowych (* GM – permanent mould casting)
 • odlewania odśrodkowego o pionowej i poziomej osi (*GZ – centrifugal casting)

* Oznaczenia stosowanych procesów odlewania, oparte są na oznaczeniach podanych w ISO 1190-1:

Odlewy wykonywane są z uwzględnieniem technologii przypisanej przez konstruktora odlewu , lub wg optymalnych wytycznych dostosowanych do partii produkcyjnej i zastosowanego materiału
Odlewy wykonywane są materiałów wg normy Normy Europejskiej EN 1982 : 2017 – która ma status Polskiej Normy PN-EN 1982:2017

Najczęściej odlewane w naszej odlewni gatunki brązów i mosiądzów:

 • Grupa brązów aluminiowych : BA93; BA1032; BA1044; BA1054; CuAl10Ni, CuAl9Fe2
 • Grupa brązów cynowych :B10; CuSn10; B101/CuSn10P; B12/CuSn12/CuSn12P ; CuSn14; CuSn6; CuSn8
 • Grupa brązów cynowo – cynkowo – ołowiowych: B555; B663; B476; Rg5; Rg7; Rg9; B922; B923; B924
 • Grupa brązów cynowo – ołowiowych :B1010; B520; CuSn10Pb10
 • Grupa brązów krzemowo cynkowo manganowych : BK331
 • Grupa mosiądzów manganowych : MM47 , MM55, MM58
 • Grupa mosiądzów aluminiowych : MA58, MA67
 • Grupa mosiądzów ołowiowych : MO59, MO60
 • Grupa mosiądzów krzemowych : MK80