Odlewy ze stopów aluminium – krzem (siluminy)

Zakład nasz wykonuje odlewy z stopów aluminium wg technologii – oznaczeń wg normy :

 • S odlewanie w formach piaskowych;
 • K odlewanie kokilowe lub w formach trwałych;
 • L odlewanie metodą wytapianych modeli;
 • Wykonujemy również odlewy metodą odśrodkową (wieńce, pierścienie, tuleje)

Odlewy wykonywane są z uwzględnieniem technologii przypisanej przez konstruktora odlewu lub wg optymalnych wytycznych dostosowanych do partii produkcyjnej i zastosowanego materiału.
Odlewy wykonywane są materiałów wg normy PN-EN 1706:2011.

Najczęściej odlewane w naszej odlewni stopy aluminiowo-krzemowe (podeutektyczne i eutektyczne ): AK7 - AlSi7Mg, AK9 – AlSi9Mg, AK11- AlSi11, AK52 – AlSi5Cu2, AK64 – AlSi6Cu4.

W zależności od potrzeb istnieje również możliwość wykonania odlewów z innych gatunków (wg ustaleń indywidualnych ).

Istnieje możliwość zamówienia odlewów wg określonych stanów obróbki cieplnej:

 • F po odlaniu;
 • O wyżarzony;
 • T1 kontrolowanie schłodzony z odlewem i naturalnie starzony;
 • T4 przesycony i naturalnie starzony w razie potrzeby;
 • T5 kontrolowanie schłodzony z odlewem i sztucznie starzony lub przestarzony;
 • T6 przesycony i całkowicie sztucznie starzony;
 • T64 przesycony i sztucznie podstarzony;
 • T7 przesycony i sztucznie przestarzony (stabilizowany).