Metalkolor-Starachowice
Menu

Odlewy odśrodkowe Cu

Nasza firma w 2001 roku wdrożyła metodę odśrodkowego odlewania tulei oraz odlewów osiowosymetrycznych.
Na dzień dzisiejszy posiadamy trzy maszyny o poziomej osi wirowania i jedną maszynę z pionową osią wirowania.
Metoda ta daje możliwość odlewania tulei ze stopniowaniem średnicy zewnętrznej
( np. tuleja z kołnierzem).
Posiadamy szeroki asortyment kokil pozwalający wykonać tuleje odśrodkowe o różnych średnicach.

* Charakterystyka odlewania odśrodkowego:
Odlewanie w formach wirujących wykazuje w porównaniu z grawitacyjnym wiele zalet

  • wyższe nawet o 60% właściwości wytrzymałościowe i plastyczne

  • wyższa twardość

  • wyeliminowanie wad odlewniczych wskutek lepszego odgazowania i oddzielenia wtrąceń niemetalicznych w procesie wirowania

  • uzyskanie jednorodnej drobnoziarnistej struktury

  • wyeliminowanie wad skurczowych

  • wyeliminowanie lub znaczne zmniejszenie układu wlewowego

  • zmniejszenie naddatków na obróbkę

  • zmniejszenie oddziaływania na środowisko poprzez eliminacje spoiw i dodatków do mas formierskich

  • znaczne zmniejszenie zapylenia na stanowisku pracy